Verkiezings­programma 2022-2026 Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

Zicht op molen De Valk en Katholieke kerk

Download ons volledige verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma IBML 2022-2026 (348 downloads )

 

Voor Inwonersbelangen Montfoort Linschoten geldt:

 • Dat iedereen mee moet kunnen doen aan het maatschappelijk leven.
 • Jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beper­kingen heeft of niet.
 • Hiervoor willen wij zeker de SWOM, Doe Mee Huis en ‘t Bakkershuis in stand houden.

 

Woningbouw

 • Dat iedereen moet kunnen blijven wonen in Montfoort en Linschoten.
 • Inwoners betrekken bij hun huidige (of nieuwe) woonomgeving.
 • Woningen voor jongeren met betaalbare huur of starterskoopwoningen, voor inwoners met een functiebeperking en ouderen (met zorgvoorziening)
 • Een wooncarrière van jong tot oud moet in Montfoort en Linschoten mogelijk zijn.
 • Woningbouw op maat (30% sociaal)

 

Voorzieningen voor Cultuur en Sport /Jeugd en senioren

 • Aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren (fysiek en mentaal).
 • Stimuleren van zwemonderwijs voor schoolgaande kinderen.
 • Stimuleren van sportactiviteiten voor ouderen en mensen met een beperking
 • Ondersteuning bieden waar dat nodig is en senioren activeren via het welzijnswerk en zorg­partners.
 • Het bevorderen van de basisvaardigheden van burgers als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
 • Een volwaardige bibliotheek behouden is het streven.
 • Sportvoorzieningen een kwaliteitsimpuls geven en op peil houden.

 

Werk, Inkomen, Recreatie en Toerisme

BEHOUD EN UITBREIDING VAN ARBEIDSPLAATSEN IN MONTFOORT EN LINSCHOTEN

 • Bijvoorbeeld uitbreiding bedrijventerrein Heeswijk en IJsselveld-Noord.
 • Zorg dragen dat het winkelbestand in de binnen­stad goed bereikbaar is.
 • Openbaar vervoer is van belang voor de bereikbaarheid voor alle inwoners en helpt de lokale economie te versterken.

RECREATIE EN TOERISME

 • Wij heten gasten van harte welkom in onze mooie gemeente.
 • Recreatie en toerisme zijn van groot belang voor de lokale economie van de kernen Linschoten en Montfoort.

 

Een goede, veilige en duurzame leefomgeving

VEILIGHEID VOOROP

 • IBML streeft naar het werken met wijk/stad/dorps platformen ten behoeve van het verbeteren van het contact tussen Gemeente en inwoners.
 • IBML wil dat bevoegde instanties rechtvaardig en duidelijk (handhavend) optreden.
 • Dus geen legalisering van overtredingen.

DUURZAAMHEID

 • Bij alle nieuwe ontwikkelingen duurzaamheid betrekken, De gemeente vervult een voorbeeldfunctie waar het milieu en duurzaamheid betreft.
 • bij woningbouw energieneutraal.

IBML ZET ZICH IN VOOR EEN EERLIJKE EN SOCIALE ENERGIETRANSITIE

 • Geen windmolens op Montfoorts grondgebied.
 • Zonnepanelen als eerste op daken van gebouwen.
 • Zonnevelden niet ten koste van agrarische grond.

 

Economie en Financiën

 • EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE WAAR VERSTANDIG MET GEMEENSCHAPSGELD WORDT OMGEGAAN
 • Een gedegen financieel beleid met sluitende (meerjarige) begrotingen en begrijpelijke rappor­tages.
 • IBML is voor zo laag mogelijke lasten voor inwoners en bedrijven.

GEEN GEMEENTELIJKE HERINDELING, MAAR EEN ZELFSTANDIGE GEMEENTE MONTFOORT

 

Samenvatting

 • Inwonersbelangen Montfoort Linschoten is er voor alle inwoners.
 • Samen met u blijven we ons inzetten voor een gemeente waarin het voor iedereen prettig wonen is en waar iedereen respect voor elkaar heeft en respect krijgt.
 • Wij steken onze energie in Montfoort Linschoten omdat we het een prachtige gemeente vinden om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren.

Dat willen wij graag zo houden. U toch ook?

Een stem op Lijst 5 is een stem op Inwonersbelangen en een stem op uw toekomst!