Ondertekening provinciaal sportakkoord provincie Utrecht

Het Provinciaal Sportakkoord Utrecht is een feit. Alle 26 Utrechtse gemeenten tekenden op 17 februari het akkoord. Voor onze gemeente zette wethouder sport Herman van Wiggen zijn digitale handtekening. Ook organisaties uit de sportsector, onderwijs-, zorg- en kennisinstellingen hebben getekend.

In het akkoord staat dat ondertekenaars zullen werken aan meer openbare beweegmogelijkheden in wijken. Ook kijken ze hoe verduurzaming en sport vaker samen kunnen gaan. Daarnaast willen de ondertekenaars sport voor iedereen toegankelijk maken en zullen ze discriminatie en racisme op het sportveld zo goed mogelijk uitbannen. Het vierde thema van het sportakkoord is bevordering van gezondheid en preventie.

Wethouder Van Wiggen is erg blij met deze samenwerking: “De gemeente Montfoort probeert een omgeving te creëren waarin zowel lichamelijk als mentaal welzijn goed tot hun recht komen. Wij geloven erin dat het Provinciaal Sportakkoord Utrecht een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de vitaliteit van onze inwoners en de rest van de regio. Dit akkoord kan helpen bij het bevorderen van regionale samenwerking, waarbij er meer en makkelijker onderling afgestemd kan worden. Ook kan het sportakkoord helpen om kleine gemeenten deels te ontlasten.“

De provincie Utrecht is initiatiefnemer van het Provinciaal Sportakkoord. Het is onderdeel van het in 2021 vastgestelde Beleidskader Sport en Bewegen. Het doel is om een uitnodigende buitenruimte te creëren die aanzet tot bewegen en gelijktijdig bijdraagt aan duurzaamheidsdoestellingen. In de sportplannen staat ook de ambitie om de deelname te verhogen onder groepen die nu gemiddeld minder vaak sporten en bewegen, zoals mensen met een beperking of met een lager inkomen. De provincie kiest met het Provinciaal Sportakkoord bewust voor samenwerking met partners in de regio.

Download de PDF Het Provinciaal Sportakkoord Utrecht (90 downloads)

 

Categorieën