Lid worden Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

 

Voorwaarden lidmaatschap:

  • Het lid meldt zich hierbij aan voor het lidmaatschap van Inwonersbelangen Montfoort Linschoten en geeft hierbij tot wederopzegging toestemming tot jaarlijkse automatische afschrijving van € 25,00 per 1 april van elk jaar.
  • Het lid geeft Inwonerbelangen Montfoort Linschoten hierbij toestemming de verschuldigde contributie automatisch af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving, heeft hij/zij 30 kalenderdagen  tijd om zijn/haar bank opdracht te geven het bedrag automatisch terug te boeken.
  • De contributie voor het lopende boekjaar zal jaarlijks lidmaatschap pro rato worden verrekend.