Hertogweidemolen krijgt monumentenstatus

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Montfoort heeft de Hertog weidemolen op Landgoed Liefhoven in Linschoten aangewezen als gemeentelijke monument.
Dit maakt de Hertogweidemolen tot een beschermd monument en bewaard voor het mooie landschap van de gemeente.


Wethouder Herman van Wiggen: ‘Ik ben verheugd dat wij dit bijzondere erfgoed in Linschoten nu goed kunnen beschermen en behouden voor de toekomst. Dank ook aan Stichting Hugo Kotestein dat ze ons erop hebben gewezen dat het weidemolentje zeer uniek is’.

 

 

Zeldzaam

Hertogmolentjes zijn zeer zeldzaam en van cultuurhistorische waarde. Door de vorm en de ligging op Landgoed Liefhoven is het bovendien een opvallende verschijning in het landschap. Ook is deze weidemolen van grote waarde als bewaard waterbouwkundig erfgoed uit een tijd waarin watermolens het waterpeil van het Groene Hart bepaalden. Deze aspecten hebben de Monumentencommissie doen besluiten de weidemolen voor te dragen als gemeentelijk monument.

Werking


De kleine weidemolen is van ijzer en gemaakt door de firma Hertog uit Moerkapelle. De molen zorgde voor onderbemaling van een deel van het buitendijkse gebied. Kenmerkend aan de molen is de waaier in de vorm van een ronde plaat met schoepen, deze draait vlak boven een betonnen plaat in de bodem van de fundatie. Door het gat wordt het water aangezogen en door de waaier weggeslingerd. Dit zorgt ervoor dat het waterpeil in de fundatie stijgt. Is het niveau hoog genoeg dan loost de molen het water via een klep in de zijwand van de fundering naar de boezemsloot.

Categorieën