Flyer gemeenteraadsverkiezingen 2018 Montfoort Linschoten

 

 

Een stem op LIJST 1 is een stem op Inwonersbelangen en op uw toekomst!

Kies 21 maart 2018 LIJST 1

Inwonersbelangen Montfoort Linschoten staat voor:

 • Duurzame woningbouw, op maat, 30% sociaal en betaalbaar voor starters en ouderen
 • Het verbeteren van verkeersvoorzieningen en bereikbaarheid
 • Het ontwikkelen van woningbouwlocaties binnen en buiten de rode contour
 • Wijkplatforms bevorderen en de inwoners meer betrekken bij hun woonomgeving
 • Het huidige voorzieningenniveau minimaal behouden en daar waar financieel haalbaar te verbeteren
 • Behoud en uitbreiding werkgelegenheid
 • Stimuleren jongerenactiviteiten zoals sport en spel – dit ook tijdens schoolvakanties
 • Zwemonderwijs voor de schoolgaande jeugd
 • Goede toegankelijke dienstverlening voor individueel maatwerk in zorg en welzijn
 • Aandacht voor laaggeletterdheid bij volwassenen en ‘digitale’ achterstanden bij ouderen
 • De bibliotheek weer terug in Montfoort en Linschoten

Categorieën